En wiki til kortlægning af gravstederne på Assistens Kirkegård

NB: Denne wiki er ved at blive flyttet

Den nye wiki findes her

Formål

At kortlægge og beskrive gravstederne på den historiske del af Asisstens Kirkegård i København, på en måde der gør det let at:

  • Søge i beskrivelserne af personer, gravsteder og gravsten
  • vise gravstedernes placering på et kort, med links til beskrivelser og billeder
  • At tilføje nye og opdatere eksisterende beskrivelser

Se et eksempel her.

Status

Indtil videre er det kun mig (Jacob Sørensen) der arbejder på projektet, men jeg håber at der er flere der vil deltage i projektet. Pt. arbejder jeg på følgende opgaver:

Baggrund

Idéen udspinger af min og familiens mange gåture på Assistens. Kirkegården er fuld af historier og spændende gravsten, men det kan være svært at finde det man leder efter. Jeg tænkte, at man kunne kortlægge gravstederne med den teknologi (Wiki, digitalt fotografi og GPS) der nu er blevet hvermandseje. Kirkegården er stort, så det vil blive et stort arbejde - derfor vil jeg gøre det som et kollaborativt projekt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License